Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  1. Město Sezemice – Městský úřad Sezemice
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
  1. Organizační struktura městského úřadu (grafické znázornění)
  2. Organizační struktura městského úřadu
  3. Městem zřízené organizace
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Městský úřad Sezemice
    Husovo náměstí 790
    533 04 Sezemice
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Městský úřad Sezemice
    Husovo náměstí 790
    533 04 Sezemice
  3. Datová schránka
   • aktb28e
  4. Úřední hodiny
   • Pondělí: 8:00 – 17:00
   • Středa: 8:00 – 17:00
   • Pátek: 8:00 – 11:00
  5. Telefonní čísla
   • pevná linka: 466 741 011 (spojovatelka)
   • pevná linka: 466 741 010 (starosta města)
   • pevná linka: 466 741 013 (tajemnice městského úřadu)
  6. Čísla faxu
   • fax: 466 930 454 (Kancelář vedení úřadu)
  7. Adresa internetové stránky
  8. Adresa e-podatelny
  9. Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
  • 00274241
 6. DIČ
  • CZ00274241
 7.  Dokumenty
  1. Strategické dokumenty
  2. Rozpočet
  3. Dokumenty zastupitelstva města
  4. Dokumenty rady města
  5. Dokumenty městského úřadu
  6. Úřední deska 
   • Digitální venkovní úřední desku naleznete na budově městského úřadu, u vchodu. Nahradila venkovní vitríny s listinnou podobou elektronické úřední desky.
    Na elektronické úřední desce je podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Sezemice. Obsah má informativní charakter.Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, jsou zveřejněny na digitální venkovní úřední desce i elektronické úřední desce ve stejném časovém období.
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
  • Podání stížnosti a petice
  • Písemní žádosti se podávají na podatelně úřadu, případně elektronickou formou do datové schránky, či elektronické podatelny.
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
  1. Formuláře jednotlivých odborů/oddělení městského úřadu jsou k rovněž k dispozici na konkrétním odboru/oddělení.
  2. Ministerstvo vnitra ČR: formuláře
  3. Portál veřejné správy: formuláře
 12. Popisy postupů
 13.  Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána
 15. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
   Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nemá Městský úřad Sezemice stanovené.
  2. Výhradní licence
   Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. Zatím žádné nejsou
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Obsah obcí vedených veřejně p přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů Obec nevede žádný v úvahu připadající rejstřík
  1. Živnostenský rejstřík
   Veřejně přístupný rejstřík
  2. Obchodní rejstřík
   Veřejně přístupný rejstřík
  3. Katastr nemovitostí
   Veřejně přístupný rejstřík
  4. Registr poskytovatelů zdravotních služeb
   Veřejně přístupný rejstřík
  5. Ostatní registry a rejstříky státní správy
   Veřejně přístupný rejstřík a registry
  6. Portál veřejné správy
 18. Informace o zpracování osobních údajů
 19. Informace o obecním Informačním systému
 20. Prohlášení o přístupnosti www.stránek města