JAK A KDY ZAPLATIT MÍSTNÍ A SPRÁVNÍ POPLATKY, NÁJMY, POKUTY aj.

Základní informace:

Příjmový účet Městského úřadu Sezemice – 19-1205462369/0800

Tento účet slouží pro všechny platby, nedohodne-li se úřad s plátcem jinak.

Jak zaplatit:

Převodem na účet 19-1205462369/0800 – všechny platby

Hotovostně – v pokladně Městského úřadu Sezemice (pondělí, středa, pátek) – všechny platby

Pokladní hodiny:

Pondělí 8:00 – 11.00, 13:00 – 17:00 hodin
Středa 8:00 – 11.00, 13:00 – 17:00 hodin
Pátek  8:00 – 11:00 hodin

Složenkou prostřednictvím pošty (poštovní poukázka A – vyzvednete na kterékoliv poště) na účet městského úřadu – všechny platby

Upozornění:

Městský úřad Sezemice nezasílá poplatníkům složenky na úhradu žádných poplatků a nájemného.

Variabilní symboly:

Poplatek za likvidaci odpadu: 3722/čp. (např. 7322790)

Poplatek za likvidaci bio: 3723/čp. (např. 3723790)

Poplatek ze psa: 1341/čp. (např. 1341790)

Poplatek ze vstupného: 1344

Poplatek za užívání veřejného prostranství: 1343

Nájemné: Čp./č. bytu

Bloková pokuta: číslo bloku

Pokuta za přestupek: číslo jednací rozhodnutí (bez lomítek)

Správní poplatek: 1361

Nájemné z pozemku: 2131/č. pozemku (např. 7322790)

Nájemné z hrobového místa: číslo hrobu

Kdy zaplatit:

Poplatek ze psů – 01.01. – 31.03. příslušného roku

Poplatek za likvidaci odpadu – 01.01. – 31.03. příslušného roku

Poplatek ze vstupného – do 15 kalendářních dnů ode dne skončení akce

Poplatek za likvidaci bio odpadu: 01.01. – 31.03. příslušného roku

Roční nájemné z pozemku – 01.01. – 31.03. příslušného roku, případně dle smlouvy

Vyhrazené trvalé parkovací místo – do 90 dnů od počátku ročního poplatkového období

Nájemné za bytové prostory – 01. – 25. daného měsíce

Nájemné za nebytové prostory – čtvrtletně 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.

Popisy správních, místních a jiných poplatků – jsou zveřejněny u každého odboru Městského úřadu Sezemice v odkazu poplatky.