Jak a kdy zaplatit místní a správní poplatky, nájmy, pokuty aj.

Základní informace

Příjmový účet Městského úřadu Sezemice – 19-1205462369/0800

Tento účet slouží pro všechny platby, nedohodne-li se úřad s plátcem jinak.

Jak zaplatit

  • Převodem na účet 19-1205462369/0800 – všechny platby
  • Hotovostně – v pokladně Městského úřadu Sezemice (pondělí, středa, pátek) – všechny platby
Pokladní hodiny
Pondělí8:00 – 11:0013:00 - 17:00
Středa8:00 – 11:0013:00 - 17:00
Pátek8:00 – 11:00
  • Složenkou prostřednictvím pošty (poštovní poukázka A – vyzvednete na kterékoliv poště) na účet městského úřadu – všechny platby

Upozornění

Městský úřad Sezemice nezasílá poplatníkům složenky na úhradu žádných poplatků a nájemného.

Variabilní symboly
Poplatek za likvidaci odpadu3722/čp. (např. 7322790)
Poplatek za likvidaci bio3723/čp. (např. 3723790)
Poplatek ze psa1341/čp. (např. 1341790)
Poplatek ze vstupného1344
Poplatek za užívání veřejného prostranství1343
NájemnéČp./č. bytu
Bloková pokutačíslo bloku
Pokuta za přestupekčíslo jednací rozhodnutí (bez lomítek)
Správní poplatek1361
Nájemné z pozemku2131/č. pozemku (např. 7322790)
Nájemné z hrobového místačíslo hrobu
Termíny plateb
Poplatek ze psů01.01. – 31.03. příslušného roku
Poplatek za likvidaci odpadu01.01. – 31.03. příslušného roku
Poplatek ze vstupnéhodo 15 kalendářních dnů ode dne skončení akce
Poplatek za likvidaci bio odpadu01.01. – 31.03. příslušného roku
Roční nájemné z pozemku01.01. – 31.03. příslušného roku, případně dle smlouvy
Vyhrazené trvalé parkovací místodo 90 dnů od počátku ročního poplatkového období
Nájemné za bytové prostory01. - 25. daného měsíce
Nájemné za nebytové prostoryčtvrtletně 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.
Popisy správních, místních a jiných poplatkůjsou zveřejněny u každého odboru Městského úřadu Sezemice v odkazu poplatky