Informace o obecním informačním problému

Informace o obecním informačním systému

Pro řízení města je nezbytná oboustranná komunikace mezi volenými zástupci a občany. V současné době jsou občané informováni celou řadou způsobů:

  1. Na veřejných zasedáních Zastupitelstva města Sezemice.
  2. Zveřejňováním dokumentů a informací na digitální a elektronické úřední desce ve městě, umístěné na budově Městského úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice.
  3. Taktéž na vývěsních skříňkách a plakátovacích plochách ve městě.
  4. Prostřednictvím webových stránek obce na http://www.sezemice.cz
  5. Elektronickou úřední deskou v rámci webových stránek obce.
  6. Městskými novinami „Sezemické noviny“
  7. Plakáty, letáčky a podobným materiálem pro informaci o krátkodobých, zpravidla kulturních, společenských a sportovních akcích.
  8. Za součást informačního systému lze považovat i propagační materiály obce