Poplatky

Poplatky

Pro všechny platby slouží příjmový účet města 19-1205462369/0800.

Zde najdete veškeré poplatky a platby, které vybírá Městský úřad Sezemice, a to dle jednotlivých odborů.

Informace jak platit najdete zde.