Poplatky

Poplatky

Bližší informace k platbám

Czech POINT:

 • výpis z Rejstříku trestů – 100 Kč
 • výpis z Katastru nemovitostí – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Obchodního rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Živnostenského rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Bodového hodnocení řidiče – 100 Kč
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč.
 • výpis z Insolvenčního rejstříku – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci – 200 Kč

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je:

 • autorizovaná konverze dokumentů na žádost – 30 Kč za stránku
 • opakované vydání přístupových údajů – 200 Kč (první vydání zdarma)

Vidimace a legalizace:

 • ověření podpisu – 30 Kč
 • ověření listiny – 30 Kč (za každou započatou stranu)

Matrika

poplatky správní:

 • duplikáty (rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu) – 100 Kč
 • potvrzení – 50 Kč
 • fotokopie doslovného výpisu z matriční knihy – 15 Kč za první stránku, za každou další 5 Kč
 • nahlédnutí do matriční knihy – 20 Kč za každou matriční událost
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině – 500 Kč
 • uzavření manželství mimo místo a čas (pondělí až čtvrtek, pátek mimo stanovenou oddací dobu, vyjma státních svátků) – 1.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž 1 nemá trvalý pobyt na území ČR – 2.000 Kč
 • změna jména a příjmení – 100 Kč nebo 1.000 Kč
  (podrobnosti specifikuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Obřady ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31.12. kalendářního roku se nekonají.

Evidence obyvatel:

 • přihlášení k trvalému pobytu – 50 Kč (za přihlašovanou osobu, starší 15 let)
 • za poskytnutí údajů z informačního systému – 50 Kč
 • za zprostředkování kontaktu – 500 Kč (za každý kontakt)
 • ukončení trvalého pobytu na území ČR – 100 Kč
 • ukončení trvalého pobytu na území ČR na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí – 300 Kč
 • zrušení údaje o trvalém pobytu – 100 Kč (za každou osobu uvedenou na žádosti)