Portál občana

Přihlásit do portálu občana

Portál občana je část webových stránek, která je občanům přístupná až po vyplnění registračního formuláře a přihlášení do portálu. Cílem služby Portál občana je umožnit občanům komunikovat s městským úřadem on-line přes internet. Občané zde naleznou přehled o stavu jím tříděného odpadu, mohou si zažádat o zaslání štítků na QR kódy či elektronicky zaslat vyplněný formulář – např. Žádost o přihlášení psa.

Portál občana je rozdělen na veřejnou část a na neveřejnou část, která je přístupná po přihlášení/registraci občana. Veřejná část obsahuje seznam životních situací a jejich popis, jak v nich má občan postupovat (stavební povolení, matrika, odpady, a mnoho dalších). Dále si může občan stáhnout potřebné formuláře pro jednotlivé životní situace, vytisknout, vyplnit je a doručit na podatelnu města. Ve veřejné části portálu najde občan také kompletní seznam kontaktů na pracovníky úřadu.

Přístup do neveřejné části Portálu občana vyžaduje jeho registraci v systému, tak aby byl občan jednoznačně identifikovatelný. V této části portálu získá uživatel další individualizované služby a možnost elektronického podání formulářů.

V rámci Portálu občana se mohou využívat tyto služby:

  • Možnost vyplnit online formuláře a úřad (až na situace, kdy to zákon vyžaduje) nebude potřebovat, abyste na něj osobně dostavili. Vaše podání tedy bude rovnou zpracováváno způsobem, jako byste jej učinili osobně na úřadě. Vy přitom učiníte podání odkudkoliv, např. z pohodlí domova. Přiložené formuláře (žádosti) musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.
  • Občané zde naleznou přehled o stavu jím tříděného odpadu, mohou si zažádat o zaslání štítků na QR kódy

Jak se na Portál občana přihlásit (neveřejná část)

Přihlášení je možné pomocí vyplnění registračního formuláře (a ověření) a MojeID.

Postup registrace pro toho, kdo nemá Moje ID:

  • Registraci proveďte elektronicky pomocí formuláře a vyplňte povinné údaje.
  • Po úspěšné registraci obdržíte aktivační email – Váš účet bude neaktivní, účet nebyl verifikován (nebyla ověřena pravost účtu).
  • K aktivaci účtu musí být Vaše totožnost ověřena pracovníkem úřadu.
  • K ověření totožnosti se dostavte na Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice,  do 14 dnů s dokladem totožnosti.
  • Po ověření totožnosti bude Váš účet aktivován.
  • Odhlášení ze systému proveďte pomocí tlačítka „Odhlásit se“ v aplikaci Portál občana.

MojeID – informace zde

Práce s elektronickými formuláři

Pro základní práci s formuláři (stažení, tisk apod.) není žádné přihlášení nutné. Pokud ale budete chtít prostřednictvím Portálu občana formulář elektronicky odeslat na městský úřad, je nezbytné se přihlásit.

V rámci služby Elektronické formuláře můžete formulář odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něho.

Vyberete si formulář na webu ve veřejné části, která není podmíněná přihlášením uživatele. Formulář si vyplníte, uložíte do svého PC,  v případě opatříte elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu. Poté se přihlásíte  jako uživatel, otevřete jednoduchý formulář elektronického podání pro odeslání, vyplníte ho, připojíte formulář (konkrétní žádost) a odešlete.

Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu můžete využívat službu Elektronické formuláře v plném rozsahu. Pokud vyplněný formulář (žádost) opatříte podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu je takovéto podání z hlediska platné legislativy zcela totožné s běžným papírovým podáním podepsaným vaším podpisem.  Podání se automaticky dostane do rukou příslušnému úředníkovi (adresa podatelna@sezemice.cz ).

Elektronický podpis není potřeba pokud pro odeslání elektronických formulářů využijete Vaši datovou schránku. Pokud budete využívat datovou schránku, je nutné si formulář stáhnout, vyplnit a poté odeslat pomocí datové schránky.

Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu městského úřadu.

Před stažením interaktivního formuláře je potřeba mít nainstalovaný program pro čtení pdf., nejlépe Adobe Reader, ve kterém se formulář otevře. Program Adobe Reader je možné zdarma stáhnout.

Služba vám umožňuje i tzv. „neověřené“ odeslání formuláře na úřad. V případě, že podání odešlete bez elektronického podpisu, musíte do stanovené lhůty 5 dnů potvrdit elektronické podání doručením podání s vaším vlastnoručním podpisem. Opis vám bude vygenerován po odeslání tohoto formuláře. V případě nedodání Opisu do stanovené lhůty, může dojít k zastavení řízení (dle § 66 odst. 1, písmeno c) správního řádu).

Přihlásit do portálu občana