Poplatky

Czech POINT
výpis z Rejstříku trestů100 Kč
výpis z Katastru nemovitostí100 Kč za první stranu každá další 50 Kč
výpis z Obchodního rejstříku100 Kč za první stranu každá další 50 Kč
výpis z Živnostenského rejstříku100 Kč za první stranu každá další 50 Kč
výpis z Bodového hodnocení řidiče100 Kč
výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů100 Kč za první stranu každá další 50 Kč
výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH
(Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství)
za účelem podání agendy nebo její kontroly
100 Kč za první stranu každá další 50 Kč
výpis z Insolvenčního rejstříku100 Kč za první stranu každá další 50 Kč
za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci200 Kč
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek
autorizovaná konverze dokumentů na žádost30 Kč za stránku
opakované vydání přístupových údajů200 Kčprvní vydání zdarma
Vidimace a legalizace
ověření podpisu30 Kč
ověření podpisu30 Kčza každou započatou stranu

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Sezemice, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, ve spojení s § 17 téhož zákona, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vydává sazebník úhrad za poskytování informací

Ostatní služby – kopírování, fax, výlep plakátů, aj.

Bližší informace k platbám