Poplatky

Poplatky

Bližší informace k platbám

Czech POINT:

 • výpis z Rejstříku trestů – 100 Kč
 • výpis z Katastru nemovitostí – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Obchodního rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Živnostenského rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Bodového hodnocení řidiče – 100 Kč
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč.
 • výpis z Insolvenčního rejstříku – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci – 200 Kč

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je:

 • autorizovaná konverze dokumentů na žádost – 30 Kč za stránku
 • opakované vydání přístupových údajů – 200 Kč (první vydání zdarma)

Vidimace a legalizace:

 • ověření podpisu – 30 Kč
 • ověření listiny – 30 Kč (za každou započatou stranu)

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Sezemice, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, ve spojení s § 17 téhož zákona, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,vydává sazebník úhrad za poskytování informací

Ostatní služby – kopírování, fax, výlep plakátů, aj.