Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

Co je velkoobjemový odpad

Objemný odpad z domácností, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných nádob určených pro sběr a odvoz směsného či zbytkového komunálního odpadu (popelnice, kontejnery 1.100 l, pytle) a nesmí se ani odkládat mimo sběrné nádoby – starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, apod.

Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ elektrospotřebiče (ledničky, televize, rádia, apod.), pneumatiky, stavební odpad ani bioodpad.

Kam je možné velkoobjemový odpad odevzdat

  • Do sběrného dvora – zdarma do 100 kg/os. za měsíc.
  • Odvoz na objednávku za poplatek– zajišťují firmy zabývající se odvozem odpadu

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD PATŘÍ DO SBĚRNÝCH DVORŮ, NE KE KONTEJNERŮM!

Odložením odpadu mimo vyhrazená místa porušujete vyhlášku města Sezemice č. 1/2006, o nakládání s odpady, a dopouštíte se tak přestupku, za který vám hrozí pokuta do výše 100 tis. Kč

Kam můžeme zdarma odevzdat velkoobjemový odpad?

Sběrný dvůr – Dukelská ulice, Sezemice – směr Lukovna

Kontakt:   

Václav Rum, telefon: 774100199,

Naděžda Rumlová, telefon: 774270249

Provozní doba:

pondělí a středa: od 8:00 hodin do 18:00 hodin

sobota: od 8:00 hodin do 12,00 hodin

Sběrný dvůr od občanů města Sezemice přijímá zdarma velkoobjemový odpad do limitu 100/Kg/občana/měsíc.

Místa zpětného odběru pneumatik na území města Sezemice: Václav Ruml, Dukelská ulice, Sezemice (občan města Sezemice – 4 pneumatiky z osobního vozidla zdarma za měsíc).

Od dubna 2016 mají pneuservisy, autoservisy a prodejní místa ze zákona povinnost zřídit místa zpětného odběru pneumatik. Konečnému uživateli musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb. „Sezemáci“, nezbavujte se pneumatik jejich odkládáním mimo vyhrazená místa a odevzdejte je bezplatně v místech jejich zpětného odběru nebo ve sběrném dvoře.