Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Co je nebezpečný odpad?

 • barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací prostředky, fotochemikálie
 • zbytky znehodnocených prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům
 • obaly od barev, barvy, lepidla, rozpouštědla a spotřební chemie
 • plastové a kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
 • odpadní kyseliny, směsi kyselin
 • tonery
 • nepotřebné léky
 • minerální oleje a olejové filtry
 • suché baterie (monočlánky), automobilové baterie
 • zářivky, výbojky
 • elektronický odpad (ledničky, mrazničky, televize, rádia, varné konvice, aj.)
  k odevzdání pouze nerozebraný, kompletní

Kam s nebezpečným odpadem?

Nebezpečný odpad lze odevzdat:

Fyzické osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území města, mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu za úplatu (dle ceníku firmy) za podmínek stanovených provozním řádem ve sběrných dvorech.

Další místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů,