Stavební odpad

Stavební odpad

Co je stavební odpad?

Stavebním odpadem se rozumí materiál vzniklý demolicí nebo přestavbou domů, případně užitkových nebo průmyslových objektů, například klasická stavební suť, tedy zbytky cihel, omítek, dřevěné stavební prvky, ať již se jedná o prvky konstrukční (trámy, krovy) nebo funkční (dveřní zárubně, okna). Mezi stavební odpad patří také zbytky rozvodů jednotlivých sítí, tj. dráty a vodovodní a odpadní potrubí a zbytky stavebního polystyrenu pro zateplení.

Stavební odpad není komunálním odpadem, NELZE HO PROTO UKLÁDAT DO POPELNIC, ANI HO ODEVZDAT V RÁMCI MOBILNÍCH SVOZŮ!

Kam se stavebním odpadem?

Likvidaci stavebního odpadu si každý musí zajistit sám a to odvozem odpadu na sběrný dvůr firmy Flor s.r.o. nebo jeho předáním oprávněné firmě.

Kontakt na firmu:

FLOR s.r.o., Labská 857, Sezemice (areál Labská – za rybníkem)

Josef Ruml, telefon: 608 830 835, 777 743 039

Provozní doba:

pondělí až pátek od 7:00 hodin do 15,00 hodin

Ceník:

Stavební suť:           dle platného ceníku

Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na komunální odpad či do nádob na využitelné složky komunálního odpadu.