Dotace a publicita

Projekt ,,Bezpečná doprava města Sezemice – úsek E“
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175
Projekt ,,Bezpečná doprava města Sezemice – úsek B“
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149
Projekt „Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 721, 722 v Sezemicích“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014629
Projekt „Bezpečná doprava města Sezemice v ulici Kunětická a Pernštýnská“
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069
Projekt "Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice"
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005807
Projekt "Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích"
Registrační číslo projektu -CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334
Projekt "Chodník Dražkov - I. část
Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007326
Projekt "Chodník Veská - I. část"
Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007327