Městský úřad

Kompost ZDARMA pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu do vlastních obalů.

Přečtěte si více

Vzdělávání ukrajinských dětí v Z Sezemice | Навчання українських дітей у початковій школі Сеземіце

Nástup do základní školy není potřeba řešit po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR. Tato doba má sloužit k vyřešení bydlení, materiálního a finančního zabezpečení a adaptaci dítěte na novou situaci, především však k výuce českého jazyka. V současné době je naše škola na hranici kapacity, proto nemůžeme okamžitě…

Přečtěte si více