Projekt „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005807

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je současná modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.

Realizátor projektu:

Město Sezemice, IČO: 002742414, sídlo: Husovo náměstí 790, 53304  Sezemice

Městský úřad Sezemice zrealizoval v průběhu roku 2018 projekt s názvem „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“. Tento projekt byl podpořen z výzvy 28. Výzva IROP – SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. – SC 3.2.

Cíl projektu:

Cílem projektu byla  současná modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti, tj. umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnosti úřadu.

Dílčí aktivity:

V rámci projektu došlo k následujícím výstupům:

  1. Modernizace a zefektivnění Intranetu pro Městský úřad Sezemice (nový portál pro Radu a Zastupitelstvo, Evidence smluv, Správa komunálního odpadu, Správa pokut, Personalistika a Organizační úkoly)
  2. Portál občana – Správa komunálního odpadu (stav občanem tříděného odpadu, žádosti o zaslání štítků na QR kódy), Elektronická úřední deska, Rezervace sálu, Úplné elektronické podání občana – ePodání

Financování projektu:

Celkové náklady projektu4.059.652,00 Kč
Dotace3.653.686,80
Spoluúčast města405 965,20

Přílohy