Projekt „Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 721, 722 v Sezemicích“

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014629
Identifikační číslo: 117D03H002529
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Realizátor projektu: Město Sezemice, IČO: 002742414, sídlo: Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice

Název projektu: Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 721, 722 v Sezemicích

Realizace: červen 2023

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu zateplení stávajících bytových domů, Tyršovo náměstí čp. 721 a 722 v Sezemicích, spojené s výměnou okenních a dveřních otvorů a zateplením podlahy podkroví za účelem snížení energetické náročnosti budovy.

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, snížení emisí.

Financování:

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci výzvy č. 78, specifický cíl 2.5.

 

Publicita