Městský úřad

Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice. Místo konání: město Sezemice, sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice Doba konání: 06.03.2024 od 17:00 hodin Navržený program zde: Oznámení o…

Přečtěte si více

Odvoz vánočních stromků

Vánoce už jsou historií a kam s vánočním stromečkem? Je to jednoduché. Jako každý rok stromek odstrojit, ozdobičky schovat a zelený stromeček postavit ke kontejnerům na tříděný odpad. Stromky budou naši šikovní chlapci z technických služeb pravidelně odvážet.

Přečtěte si více

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny | informace

V souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny již ČESKÉ INSPEKCI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) NEBUDOU PŘÍSLUŠET ŽÁDNÉ KONTROLNÍ KOMPETENCE VE VZTAHU K FYZICKÝM OSOBÁM NEPODNIKAJÍCÍM. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ostatní orgány ochrany přírody (dle lokality viz tabulka…

Přečtěte si více

Přerušení dodávky vody 6. ledna 2024

Informujeme občany, že vzhledem k havárii vodovodního řádu bude dne 6. ledna v době od 8:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka vody v oblasti ulic Masarykova od křižovatky s ulici Dukelská směr Rokytno dále ulice na Pile a ulice Sadová. K dispozici budou zásobníky s pitnou vodou.

Přečtěte si více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice

Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice. Městský úřad v Sezemicích, odbor správy majetku a životního prostředí odpovídá podle § 26 a § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení města č.…

Přečtěte si více