Aktuality

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020

Obecně závazná vyhláška města Sezemice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů udává výši poplatku pro rok 2020. Nezapomeňte poplatek uhradit včas. Výše poplatku činí 500 Kč za každého člena domácnosti.

Přečtěte si více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí OSMŽP

Tajemnice Městského úřadu Sezemice vyhlašuje výběrové řízení na vznik pracovního poměru zaměstnance města Sezemice, zařazeného do městského úřadu na pracovní pozici vedoucí/ho odboru správy majetku a životního prostředí (dále též „úředník“): Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce Předpokládaný nástup: 01.06.2020, popř. dohodou po ukončení…

Přečtěte si více

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020

Upozorňujeme občany, kteří mají trvalý pobyt na území města, na zákonnou povinnost uhradit v roce 2020 poplatek za komunální odkaz ve výši 500 Kč. Pro občany starší 80 let je poplatek ponížen na polovičku, tedy 250 Kč. Platby mohou probíhat následovně: alespoň polovinu tohoto poplatku do 31.03.2020 celý poplatek je…

Přečtěte si více

Vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovní pozice asistent/ka starosty

Tajemnice městského úřadu  vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa referent/ka (asistent/ka starosty). Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce Předpokládaný nástup: 01.03.2020, popř. dohodou Lhůta pro podání přihlášek: do 31.01.2020 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa asistent/ka

Přečtěte si více

Podporujeme petici STOP PETARDÁM

Bylo rozhodnuto zřídit podpisové místo v Městské knihovně v Sezemicích, kde mohou občané podepsat petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky. Petiční archy budou v městské knihovně připraveny od čtvrtka 9.1.2020. Celé znění petice naleznete ZDE. Veškeré informace STOP PETARDÁM.

Přečtěte si více