Aktuality

Kompost ZDARMA

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

Přečtěte si více

Uzavření ČESLKÉ POŠTY Sezemice

Dne 04.04.2024 dojde z technických důvodů k dočasné krátkodobé uzavírce provozovny ČESKÉ POŠTY v Sezemicích. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Pardubice 3, Na Drážce 1585/0, Bílé Předměstí 53003, Pardubice. Děkujeme za pochopení.

Přečtěte si více

Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice. Místo konání: město Sezemice, sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice Doba konání: 06.03.2024 od 17:00 hodin Navržený program zde: Oznámení o…

Přečtěte si více

Odvoz vánočních stromků

Vánoce už jsou historií a kam s vánočním stromečkem? Je to jednoduché. Jako každý rok stromek odstrojit, ozdobičky schovat a zelený stromeček postavit ke kontejnerům na tříděný odpad. Stromky budou naši šikovní chlapci z technických služeb pravidelně odvážet.

Přečtěte si více

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny | informace

V souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny již ČESKÉ INSPEKCI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) NEBUDOU PŘÍSLUŠET ŽÁDNÉ KONTROLNÍ KOMPETENCE VE VZTAHU K FYZICKÝM OSOBÁM NEPODNIKAJÍCÍM. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ostatní orgány ochrany přírody (dle lokality viz tabulka…

Přečtěte si více