Vyjádření města k situaci ve Veské

Na sociálních sítích se v letošním roce opakovaně objevily příspěvky ohledně neutěšené situace s povrchovou vodou ve Veské, v lokalitě „u řadovek“. Vzhledem k tomu, že se v příspěvcích objevují zkreslené informace, rozhodlo se město vydat vysvětlující stanovisko, přestože standardně zpracovává podněty podané běžným způsobem, tj. podáním v písemné podobě s doručením osobním, mailem, poštou, do datové schránky města a následně se jedná o komunikaci mezi městem a žadatelem. Jednání s vlastníky „řadovek“ ve Veské, ve stejné věci, za účasti současných (záležitost řešících) úředníků OSMŽP a OSÚÚP MěÚ Sezemice, kteří nebyli povolujícími úředníky, bylo poprvé vedeno na počátku roku 2021.

Celé vyjádření zde.