Kompost ZDARMA

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a
tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

  • Kde: „Břízenka“, Areál u křižovatky ulic Nešporova x Bezdíčkova – technické zázemí města.
  • Kdy:
    • Sobota 06.04. a 13.04.2024 od 8:00 do 12:00 hodin
    • v týdnu od 08.04. do12.04. 2024 od 14 do 16 hodin.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.