Nezařazené

Kompost ZDARMA

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

Přečtěte si více

Nově zvolené vedení města

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Sezemice byl dne 19.10.2022 starostou našeho města opět zvolen Martin Staněk a místostarostou Ladislav Kubizňák. Oba dva získali důvěru všech 15 zastupitelů. Dalšími členy rady se stali Ing. Aleš Kačer, Mgr. Luboš Krejčík a Petra Procházková . Všem zvoleným blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů…

Přečtěte si více