INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání
zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

  • Místo konání:          město Sezemice, sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice
  • Doba konání:          29.04.2024 od 17:00 hodin

Navržený program:

  1. Změna územního plánu
    Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

Oznámení ke stažení ZDE.