Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

  • Místo konání: město Sezemice, sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice
  • Doba konání: 06.03.2024 od 17:00 hodin

Navržený program zde: Oznámení o konání