Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 2. 2018 ve 13:00 hodin

 

Město Sezemice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu  na akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“
ZměněnoNázev a anotace
7.2.2018Výzva k podání nabídky
7.2.2018Krycí list nabídky
7.2.2018Technická zpráva
7.2.2018Krycí list nabídky