Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu.

Za veřejné zakázky malého rozsahu se považují všechny zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázek na dodávky a na služby 2 miliony Kč bez DPH a v případě zakázek na provedení stavebních prací 6 milionů Kč bez DPH.

Zadavatel musí dodržet základní zásady zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

  • zásadu transparentnosti 
  • zásadu rovného zacházení
  • zásadu zákazu diskriminace
  • zásadu přiměřenosti 

Město Sezemice postupuje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle vnitřní směrnice.

Údaje zveřejňované podle § 219 odst. 1 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Podle § 219 odst. 1 písm. a) je zadavatel povinen zveřejňovat na Profilu zadavatele uzavřené smlouvy včetně všech dodatků u VZ, jejichž cena přesáhne 500.000 Kč bez DPH.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zde

Veřejné zakázky malého rozsahu vypsané v roce 2019

Veřejné zakázky malého rozsahu vypsané v roce 2018

Veřejné zakázky města

„Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ – rozklikne se a objeví se příslušné dokumenty