Aktuality

Kompost zdarma pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního

Přečtěte si více

Vážení spoluobčané, uběhly už tři týdny ode dne, kdy se nám všem změnil život. Ano, změnil, ale v žádném případě neskončil. S nečekanou pandemií jsme se museli a ještě budeme muset poprat. Nikdo na takovouto situaci nebyl připraven. Řada opatření vydaná státem se nám mohou zdát zbytečná a diskriminující, ale opak je…

Přečtěte si více

Od soboty 28. března bude omezena krajská veřejná doprava. Autobusy o víkendech nepojedou vůbec

Pardubický kraj se společně s dopravci dohodl na omezení veřejné dopravy, které začne platit v sobotu 28. března. Změna jízdních řádů se dotkne autobusové i železniční přepravy, která není v tuto chvíli v souvislosti s mimořádnými opatřeními téměř využívána. Víkendové autobusové spoje jsou zrušeny bez náhrady až do odvolání. „Omezení volného pohybu osob nám nyní…

Přečtěte si více