Svoz odpadů ze zahrad

Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:

 

 

sobota 18.04.2020
stanoviště
Sezemice – Zámostí8:15 – 9:00 hod
Za Humny x Komenského9:15 – 10:00 hod
Pozor změna  Komenského x Dukelská10:45 – 11:30 hod
Břízenka11:45 – 12:30 hod
Jiráskova před čp.671 – zpevněná plocha13:15 – 14:00 hod
Kladina14:15 – 15:00 hod
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hod
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hod
 
sobota 25.04.2020
stanoviště
Dražkov8:00 – 8:30 hod
Lukovna8:45 – 9:15 hod
Počaply – chalupy9:30 – 10:15 hod
Počaply – Ves11:00 -11:45 hod
Veská – kojenecký ústav12:15 -12:45 hod
Veská – Ze Lesem13:00 – 13:30 hod
Veská – Kout13:45 – 14:15 hod

 

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územím obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

V žádném případě se nebude provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z  produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady.

Děkujeme za pochopení.

Odbor SM a ŽP, MěÚ Sezemice