Vážení spoluobčané,

uběhly už tři týdny ode dne, kdy se nám všem změnil život. Ano, změnil, ale v žádném případě neskončil. S nečekanou pandemií jsme se museli a ještě budeme muset poprat. Nikdo na takovouto situaci nebyl připraven. Řada opatření vydaná státem se nám mohou zdát zbytečná a diskriminující, ale opak je pravdou. Jsme moc rádi, že společně dodržujeme nošení roušek a nošení dalších ochranných prostředků. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří ušili a stále šijí látkové roušky. Ze státních zásob jsme poprvé dostali  až v tomto týdnu, hlavně pro seniory v našich zařízeních, 1000 ks jednorázových ústenek a 80 l dezinfekce. Není to mnoho, ale věříme, že naše další požadavky budou v následujících dnech uspokojeny. Město Sezemice zřídilo ještě před vyhlášením nouzového stavu krizový štáb. Ten je složen ze členů rady města, velitele Městské policie a velitele Sboru dobrovolných hasičů. Jsme v neustálém kontaktu se seniory v našich Domech s pečovatelskou službou. Technická skupina města kromě svých každodenních povinností již několikrát dezinfikovala  autobusové zastávky a další pevné venkovní předměty. Průběžně Vás informujeme prostřednictvím vývěsních tabulí, rozhlasu, webu a facebooku o aktuálních opatřeních. Stále platí, že telefonní číslo na mě i na členy krizového štábu jsou veřejně dostupné na webu města a jsme k dispozici Vám všem s pomocí nebo radou nonstop. Příští týden nás čeká určitě prodloužení nouzového stavu. Na jak dlouho, nevíme. Jsme připraveni okamžitě  řešit  daná opatření.  Rada města a krizový štáb se schází ve středu 8. dubna. Pokud byste měli jakýkoliv podnět nebo nápad, kterým bychom Vám mohli zmírnit tuto složitou dobu, napište nám nebo zavolejte.   Společně to rozhodně zvládneme a přijde zase čas, kdy se sejdeme se svými přáteli a sousedy na společenských  a kulturních  akcích, tak jak to bylo před touto nečekanou dobou. 

Martin Staněk
starosta města Sezemice
předseda krizového štábu města