Oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Sezemicích

Sezemičtí hasiči slaví významné jubileum.

V loňském roce uběhlo už 140 let od samotného vzniku dobrovolných hasičů v Sezemicích. Bohužel, vzhledem k době covidové, si hasiči nemohli toto výročí oslavit a pozvat Vás i své kolegy na přátelské setkání. To si samozřejmě nemohli nechat ujít a rozhodli se toto jubileum oslavit letos, v sobotu 25. června. Den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici proběhne od 11 do 17 hodin. Prohlédnout si budete moci nejen vozový park, ale i veškerou potřebnou techniku. Prohlídka historické i současné techniky všech pozvaných sborů bude jistě také lákadlem pro malé i velké. Slavnostní nástup za přítomnosti hostů bude ve 13 hodin. Budou předána také ocenění a také do užívání nový hasičský tranzit. Ve 14 hodin uctíme společně pietním aktem kpt. Alfréda Bartoše. Od 15 hodin představí své dovednosti malí hasiči. Poté si budou moci příchozí vyzkoušet útoky, běh v maskách a v zásahovém oblečení, zkoušku dovednosti z oblasti hasičského sportu a překážkový běh. Srdečně Vás všechny zvou Hasiči Sezemice z. s. a město Sezemice.