Splašková kanalizace – Sezemice – Kladina

Město Sezemice se rozhodlo, z podnětu VaK Pardubice, a.s., zajistit v příštích letech odkanalizování místní části Kladina. V průběhu roku 2023 bude vypracována projektová dokumentace, ve stupni dokumentace pro stavebního povolení. Po jejím dokončení budou navazovat projednání a zajištění stavebního povolení. Platným stavebním povolením bude splněna základní podmínka pro podání žádosti města Sezemice o dotace, které budou nezbytnou součástí financování realizace odkanalizování.

Veřejná schůze proběhla 21.3.2023

Podrobnější informace naleznete v prezentaci na webových stránkách města, nebo v úředních hodinách na městském úřadě.

Případné dotazy ohledně informací k návrhu kanalizace prosím na projektanta (pracovní dny 7 00 – 15 00 hod.):

RECPROJEKT s.r.o. – Vojtěch Vican
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Tel.: 777 907 920
E-mail: vican@recprojekt.cz