Žádost o byt v DPS

Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou (DPS).

O byt v DPS mohou žádat senioři nebo občané pobírající invalidní důchod. Dále musí splňovat podmínky, které upravují Pravidla pro přijímání občanů do DPS.

Po seznámení s Pravidly vyplní zájemce o nájem bytu v DPS žádost včetně přílohy, kterou doručí na Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí, Husovo nám. 790, Sezemice.

 

Kontakty pro další informace

Telefon: 466 741 019

E-mail: monika.liduchova@sezemice.cz