ROZPTYL ZPOPELNĚNÝCH OSTATKŮ

Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v Sezemicích na rozptylové loučce k tomu určené. Rozptyl zajišťuje pro město Sezemice prostřednictví pohřební služby Petr Rychlík, Holice na základě uzavřené smlouvy. Objednavatel rozptylu si musí domluvit předání urny s pohřební službou osobně a uhradit poplatek za provedený obřad.

Objednavatel rozptylu má povinnost dostavit se na Městský úřad Sezemice, finanční odbor, kde je nutné vyplnit tiskopis – rozptyl zpopelněných ostatků a uhradit poplatek za každý rozptyl.

Kontaktní místo

Městský úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice, Finanční odbor –  pokladna

Pondělí, středa –  08.00 hodin – 17.00 hodin

Úterý, čtvrtek    –  08.00 hodin – 14.00 hodin

Pátek – 08.00 hodin – 11.00 hodin

Pohřební služba Petr Rychlík, Komenského 95, Holice dle provozní doby firmy.

Jaké doklady potřebuji k sepsání smlouvy:

Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz, doklady o zpopelnění.

Poplatky za evidenci rozptylu:

Poplatek za evidenci rozptylu ve výši 200 Kč za každou urnu dle platného ceníku.

Poplatek za provedený obřad: 

Dle smlouvy s pohřební službou.

Poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti v pokladně městského úřadu
  • převodem na účet města Sezemic, kde je nutné do variabilního symbolu uvést číslo hrobu /skříňky/.
  • složenkou typu A, kde je nutné do variabilního symbolu uvést číslo hrobu /skříňky/.

Kontakty pro další informace:

Ivana Kloudová, telefon: 466741016

E-mail: ivana.kloudova@sezemice.cz