Poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020

Obecně závazná vyhláška města Sezemice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů udává výši poplatku pro rok 2020. Nezapomeňte poplatek uhradit včas.

Výše poplatku činí 500 Kč za každého člena domácnosti.