PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA

Městský úřad Sezemice zajišťuje pronajímání hrobových míst, urnových hrobových míst a urnových skříněk na hřbitově v Sezemicích. O pronájmu hrobového místa je nutné sepsat smlouvu a uhradit poplatek za pronájem a služby s tím spojené. Smlouva se uzavírá na dobu deseti let. Po ukončení pronájmu se smlouva prodlužuje. V případě, že se nemění žádné údaje o nájemci, vyplní se pouze tiskopis – Obnova užívacího práva k hrobovému místu. Zrušení užívacího práva k hrobovému místu, změnu vlastníka a trvalého pobytu nájemce je nutné nahlásit písemně nebo telefonicky.

O pronájem může požádat fyzická osoba bez ohledu na místo trvalého pobytu. Pronájem urnové skříňky lze poskytnout pouze fyzické osobě, která má na území města a v přisloučených obcích trvalý pobyt.

Kontaktní místo

Městský úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice, Finanční odbor –  pokladna

Pondělí, středa –  08.00 hodin – 17.00 hodin

Úterý, čtvrtek    –  08.00 hodin – 14.00 hodin

Pátek – 08.00 hodin – 11.00 hodin

Jaké doklady potřebuji k sepsání smlouvy:

Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz.

Poplatky za pronájem:

Poplatek za pronájem hrobového místa je ve výši 15 Kč za jeden metr čtvereční a rok, urnové skříňky je ve výši  40 Kč a rok. Poplatek za služby spojené s provozem hřbitova jsou ve výši  60 Kč za hrob a  20 Kč za urnovou skříňku za rok.

Dále město Sezemice na požádání provádí likvidaci hrobu dle platného ceníku města.

Poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti v pokladně městského úřadu
  • převodem na účet města Sezemic, kde je nutné do variabilního symbolu uvést číslo hrobu /skříňky/.
  • složenkou typu A, kde je nutné do variabilního symbolu uvést číslo hrobu /skříňky/.

Kontakty pro další informace:

Ivana Kloudová, telefon: 466741016

E-mail: ivana.kloudova@sezemice.cz