POVINNOSTI NÁJEMCŮ HROBOVÝCH MÍST – NAHLÁŠENÍ ULOŽENÍ OSTATKŮ

Nájemce hrobového místa na hřbitově v Sezemicích je povinen nahlásit každé uložení lidských ostatků do hrobu /skříňky/. Je nutné vyplnit předepsaný tiskopis, ve kterém se uvádí údaje o zemřelém a nájemci hrobového místa.

Pro evidenci uložených ostatků je nutné splnění požadovaných náležitostí.

Kontaktní místo

Městský úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice, Finanční odbor –  pokladna

Pondělí, středa –  08.00 hodin – 17.00 hodin

Úterý, čtvrtek    –  08.00 hodin – 14.00 hodin

Pátek – 08.00 hodin – 11.00 hodin

Jaké doklady potřebuji k pořízení evidence uložených ostatků:

Platný průkaz totožnosti, doklady o zpopelnění, úmrtní list.

Poplatky za uložení ostatků:

Bez poplatku.

Kontakty pro další informace:

Ivana Kloudová, telefon: 466741016

E-mail: ivana.kloudova@sezemice.cz

Další informace

Portál veřejné správy – životní situace