Aktuální informace k volbám

Volby 2022 – volby do zastupitelstev obcí

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.

Volební okrsky:

Kandidátní listiny:

Obecné informace:

Přenosná hlasovací schránka

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Městský úřad Sezemice telefonicky nebo emailem:

Výsledky voleb

Průběžné i konečné výsledky voleb bude možné sledovat např. na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.