Volební okrsky

Město Sezemice má osm volebních okrsků – tři volební okrsky jsou v Sezemicích, dále v obcích Lukovna, Dražkov, Veská, Velké Koloděje a Kladina. Občané s trvalým pobytem v části Počaply volí v Sezemicích.

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce na úřední desce nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb.

Místem konání voleb je při každých volbách pro:

Volební okrsek č. 1 – Sezemice – volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici: Českých bratří, Družstevní, Husovo náměstí, Ke Křížku, Kunětická, Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na Vyhlídce, Pardubická, Pernštýnská, Počápelská, Pod Strání, Tyršovo náměstí, V Uličkách, Zahradní, Zborovská, Žižkova a v obci Počaply.

Volební okrsek č. 2 – Sezemice – volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici: Dlouhá, Komenského, Na Kopci, Nejedlého, Nerudova, Nová, Pod Marčákem, Sídlištní, Sluneční, Smetanova, Spojovací, Stavbařů, Za Humny, Za Střelnicí.

Volební okrsek č. 3 – Sezemice – volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici: Bezdíčkova, Boční, Dukelská, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kladinská, Labská, Malá, Mánesova, Masarykova, Na Jízdárně, Na Pile, Na Vrchách, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní, Riegrova, Sadová, Severní, Spálená, Třebízského, V Zákoutí, Větrná, Východní.

Volební okrsek č. 4 – Dražkov – volební místnost v budově č. p. 20 Dražkov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Dražkov

Volební okrsek č. 5 – Kladina – volební místnost v budově č. p. 9 Kladina pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Kladina

Volební okrsek č. 6 Lukovna – volební místnost v budově  č. p. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Lukovna.

Volební okrsek č. 7 Velké Koloděje – volební místnost v budově  č. p. 64 Velké Koloděje pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Velké Koloděje

Volební okrsek č. 8 Veská – volební místnost v budově čp. 20 Veská pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Veská