Kompost ZDARMA

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a
tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts