Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávného celku referent/referentka odboru stavebního úřadu a územního plánování

Město Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice, 533 04 vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávního celku referent/referentka odboru stavebního úřadu a územního plánování.

  • Název organizace: Město Sezemice
  • Sídlo: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, PSČ 53304
  • Druh práce: referent/referentka
  • Místo výkonu práce: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice
  • Doba pro trvání pracovního poměru: doba určitá se zkušební lhůtou 3 měsíce zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (3 roky).
  • Nástup do zaměstnání: ihned, popř. dohodou

Platové podmínky:

Pro pozici úředníka odboru stavebního úřadu a ÚP je stanovena 9. – 10. platová třída (odměňování se řídí podle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, podle nařízení vlády číslo 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a podle nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), osobní příplatek po ukončení
zkušební doby.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31.08.2020 do 17:00 hod.

Úplné znění výzvy naleznete zde: Výzva na obsazení pracovní pozice referent/referentka OSÚÚP