Uzávěrka do Sezemických novin

První vydání Sezemických novin tohoto roku půjde brzy do tisku. Chcete přispět informacemi, aktualitami či inzercí? Můžete!

Uzávěrka je redakční radou stanovena na středu 10.2.2021.

Prosíme o dodržení všech pravidel inzerce.

Upozornění: Příspěvky odeslané po uzávěrce, nemusí být otištěny. Příspěvky můžete zasílat ihned, není nutné čekat do data uzávěrky.

Chcete přispět svým článkem, inzercí či zajímavostí? Neváhejte a kontaktujte nás:

  • noviny@sezemice.cz
  • knihovna@sezemice.cz