Pravidla pro vydávání novin

Rada města dne 27.01.2016 stanovila pravidla a postup při vydávání novin města Sezemice – Sezemické noviny, zejména z hlediska tematického zaměření a obsahové náplně a přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

Přílohy