Základní informace

Zastupitelstvo města Sezemice

Sezemice má v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) statut města. Nejvyšším orgánem města, spravujícím Sezemice, je Zastupitelstvo města Sezemice. Jeho výkonným orgánem je Rada města Sezemice. Zastupitelstvem je volen starosta, který zastupuje město navenek, místostarosta a rada města. Dalším orgánem města je Městský úřad Sezemice.

V komunálních volbách 2018 bylo do Zastupitelstva města Sezemice zvoleno:

8 zástupců ZA SEZEMICE KRÁSNĚJŠÍ

2 zástupci Občanské demokratické strany

2 zástupci KDU-ČSL

2 zástupci ANO 2011

1 zástupce NEZÁVISLÍ SEZEMIC A OBCÍ

Sezemice mají 15 členné zastupitelstvo města, 5 člennou radu města, dlouhodobě uvolněného starostu a místostarostu.

Adresa:

Zastupitelstvo města Sezemice

Husovo náměstí 790

533 04 Sezemice

(Jednání Zastupitelstva města Sezemice se konají v sále města objektu č. p. 790, Husovo náměstí, Sezemice.)

 

Kontakty