Základní informace

Zastupitelstvo města Sezemice

Sezemice má v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) statut města. Nejvyšším orgánem města je Zastupitelstvo města Sezemice. Jeho výkonným orgánem je Rada města Sezemice. Zastupitelstvem je volen starosta, který zastupuje město navenek, místostarosta a rada města. Dalším orgánem města je Městský úřad Sezemice.

V komunálních volbách pro volební období 2022 – 2026 bylo zvoleno do Zastupitelstva města Sezemice:

  • za volební stranu ZA SEZEMICE KRÁSNĚJŠÍ – 8 zástupců
  • za volební stranu Občanská demokratická strana – 2 zástupci
  • za volební stranu KDU-ČSL, nezávislí pro Sezemice – 2 zástupci
  • za volební stranu ANO 2011 a ČSSD – 3 zástupci

Výsledky voleb

Sezemice mají 15 členů zastupitelstva a 5 členů rady

Starosta a místostarosta jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Adresa:

Zastupitelstvo města Sezemice
Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a konají se zejména v sále města v objektu č. p. 790, Husovo náměstí, Sezemice.