Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Sezemice se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta.

Zasedání zastupitelstva města v roce 2023 se budou konat vždy v pondělí od 17:00 hodin a jsou naplánována v těchto termínech:

27.02.2023

05.06.2023

04.09.2023

04.12.2023

Dle potřeby mohou být svolána zasedání zastupitelstva města i v jiný termín.

Pravidelně budou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně budou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.