Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Sezemice se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta.

Zasedání zastupitelstva města v roce 2020 se budou konat vždy v úterý od 17:00 hodin v těchto termínech:

03.03.2020

02.06.2020

01.09.2020

01.12.2020

Dle potřeby mohou být svolána mimořádná zasedání zastupitelstva města.

Pravidelně budou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně budou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.