Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Sezemice se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta.

Zasedání zastupitelstva města v roce 2021 se budou konat vždy v úterý od 17:00 hodin v těchto termínech:

09.03.2021

01.06.2021

07.09.2021

07.12.2021

Dle potřeby mohou být svolána zasedání zastupitelstva města i v jiný termín.

Pravidelně budou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně budou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.