Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Sezemice se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta.

Zasedání zastupitelstva města v roce 2024 se budou konat vždy ve středu od 17:00 hodin a jsou naplánována v těchto termínech:

06.03.2024

05.06.2024

04.09.2024

04.12.2024

Dle potřeby mohou být svolána zasedání zastupitelstva města i v jiný termín.

Pravidelně budou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně budou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.