Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Sezemice se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta.

Zasedání zastupitelstva města v roce 2022 se budou konat vždy v úterý od 17:00 hodin a jsou naplánována v těchto termínech:

08.03.2022

07.06.2022

06.09.2022

06.12.2022

Dle potřeby mohou být svolána zasedání zastupitelstva města i v jiný termín.

Pravidelně budou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně budou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.