Prodej pozemku p. č. 140/19 o výměře 1.436 m2 z vlastnictví města

Město Sezemice vyhlašuje ZÁMĚR města podle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění na prodej nemovitostí v katastrálním území Veská, obec Sezemice pozemku p. č. 140/19 o výměře 1.436 m2 z vlastnictví města, nacházející se v katastrálním území Veská, obec Sezemice, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Úplné smluvní podmínky prodeje zde.