Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí OSMŽP

Tajemnice Městského úřadu Sezemice vyhlašuje výběrové řízení na vznik pracovního poměru zaměstnance města Sezemice, zařazeného do městského úřadu na pracovní pozici vedoucí/ho odboru správy majetku a životního prostředí (dále též „úředník“):

Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce

Předpokládaný nástup: 01.06.2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Lhůta pro podání přihlášek 31.03.2020.

Podrobnosti naleznete zde