Odložena splatnost všech místních poplatků

Informujeme občany, že z důvodu mimořádné situace je odložena splatnost všech místních poplatků a plateb do 31.05.2020.

Poplatky a platby je možné uhradit bezhotovostně na číslo účtu 19-1205462369/0800.

Variabilní symboly:

  • Poplatek za likvidaci odpadu: 3722/čp. (např. 3722790)
  • Poplatek za likvidaci bio odpadu: 3723/čp. (např. 3723790)
  • Poplatek ze psa: 1341/čp. (např. 1341790)

Z důvodu mimořádné situace se prodlužuje  platnost i stávající známky na svoz komunálního odpadu, a to do  31.05.2020.

Kompletní přehled poplatků naleznete zde: Poplatky

Případné informace a dotazy ve věci plateb směřujte na: Romanu Vohradníkovou, vedoucí FO (466 741 013) a informace a dotazy ve věci známek na svoz komunálního odpadu a kódů na tříděný odpad Vám poskytne Simona Petrisková (466 741 021).