Místostarosta

Místostarosta města – Ladislav Kubizňák

Kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů ZA SEZEMICE KRÁSNĚJŠÍ.

Kontakt

Vymezené kompetence:

  1. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
  2. Plní úkoly v samostatné působnosti, které mu svěřilo zastupitelstvo města.

Místostarosta plní úkoly v samostatné působnosti, zejména:

  1. Koordinuje činnost komisí rady města.
  2. Spravuje personální agendu ředitelů příspěvkových organizací města.
  3. Dohlíží na činnost příspěvkových organizací – Základní škola Sezemice, okres Pardubice, Mateřská škola Pohádka, Sezemice.
  4. Zabezpečuje koordinaci a usměrňuje činností v samostatné působnosti města na úseku investičním, majetkoprávních vztahů města, zemědělství, stavebně správních činností, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání, vědy a kulturního rozvoje, podnikání, sociálních záležitostí, prevence proti negativním vlivům, informačních technologií, sociální péče, sociálních služeb a zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality, sdílené infrastruktury a služeb, péče o kulturní dědictví, t
  5. Zodpovídá za plnění úkolů uloženými mu usneseními zastupitelstva a rady města, případně uloženými mu starostou v rámci zastupování starosty a koordinuje svou činnost se starostou a tajemnicí úřadu.