Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Sezemice podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter.

Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, jsou zveřejněny současně i na digitální venkovní úřední desce ve stejném časovém období.

Odkaz na Elektronickou úřední desku

Název dokumentu Obor Vyvěšeno Svěšeno Souborů
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Oznámení 23.9.2020 8:47:23 23.12.2020 8:43:50 2
Záměr pronajmout pozemky města Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek 23.9.2020 8:42:56 9.10.2020 23:41:13 1
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Oznámení 18.9.2020 8:52:59 20.11.2020 8:49:26 1
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardub.kraje a do 1/3 Senátu parlamentu ČR Oznámení 14.9.2020 7:14:01 11.10.2020 7:12:21 1
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2020 rozpočtu města Sezemice v roce 2020 Rozpočet a hospodaření obce 9.9.2020 14:48:23 31.3.2021 14:46:43 1
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městě Sezemice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje .... Informace z radnice 10.8.2020 16:48:14 10.10.2020 16:46:01 1
Nabídka pozemků k pronájmu Dokumenty 5.8.2020 8:25:49 5.10.2020 8:25:49 1
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy Obecně závazné vyhlášky a nařízení 28.7.2020 8:00:21 31.12.2022 7:57:33 1
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2019 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2019 Dokumenty 10.6.2020 11:15:22 30.6.2021 11:15:22 13
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů 2/2020 Dokumenty 9.6.2020 4:38:33 31.3.2021 23:55:52 1
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za r. 2019 + zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Dokumenty 9.6.2020 4:21:21 30.6.2021 23:21:21 8
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávného celku Výběrová řízení 25.5.2020 14:52:31 30.9.2020 14:52:31 1
Řád veřejného pohřebiště Dokumenty 15.4.2020 10:46:14 31.12.2020 10:46:14 1
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy Obecně závazné vyhlášky a nařízení 6.4.2020 8:18:00 31.12.2022 7:58:24 2
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací Veřejnoprávní smlouvy 1.4.2020 11:11:23 2.4.2025 11:10:35 6
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.1/2020 Dokumenty 6.3.2020 8:40:10 31.3.2021 18:35:10 1
Zápis z VH DSO HL + Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Oznámení 2.1.2020 14:44:37 31.12.2020 17:40:00 2
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice Veřejnoprávní smlouvy 17.12.2019 6:30:44 31.12.2024 6:27:51 1
Rozpočet města Sezemice na rok 2020 Rozpočet a hospodaření obce 11.12.2019 7:53:19 31.12.2020 17:53:19 2
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024 Rozpočet a hospodaření obce 9.12.2019 15:35:51 31.12.2024 17:01:10 2
Veřejná vyhláška - OOP - Lesní zákon Doručení veřejnou vyhláškou 9.12.2019 14:48:34 31.12.2022 7:44:57 1
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí Loučná + výkaz plnění rozpočtu k 31.10.2019 Rozpočet a hospodaření obce 2.12.2019 7:00:39 31.3.2021 7:00:39 2
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dokumenty 15.11.2019 8:56:42 31.12.9999 1
Zveřejnění vyhlášení 5. výzvy kotlíkových dotací - dopis hejtmana Pardubického kraje Oznámení 9.9.2019 8:12:10 30.10.2020 12:08:22 1
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky Oznámení 4.9.2019 16:50:57 31.12.2023 17:46:34 3
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Lesní zákon) Doručení veřejnou vyhláškou 30.8.2019 13:07:46 31.12.2022 12:57:27 1
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Oznámení 12.4.2019 8:07:03 31.12.9999 1
Veřejná vyhláška - OOP - změna a doplnění lesního zákona Doručení veřejnou vyhláškou 3.4.2019 16:42:45 31.12.2022 16:35:54 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace městem Sezemice Veřejnoprávní smlouvy 15.3.2019 8:35:47 16.3.2024 8:35:47 7
Požární dokumentace města Dokumenty 7.3.2019 15:54:35 7.3.2025 15:49:58 2
Rozpočtový výhled města Sezemice na roky 2021 - 2022 Rozpočet a hospodaření obce 14.12.2018 14:09:30 31.12.2022 14:09:30 1
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na rok 2020 - 2026 Rozpočet a hospodaření obce 10.12.2018 7:29:48 31.12.2023 7:29:48 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:49:24 19.6.2023 17:45:58 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovně střelecký klub Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:42:00 19.6.2023 17:38:55 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kanoistický klub Prosport Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:37:47 19.6.2023 17:34:45 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek divadelních ochotníků Dokumenty 18.6.2018 13:33:00 19.6.2023 17:30:29 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:28:34 19.6.2023 13:23:46 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice Dokumenty 18.6.2018 9:31:03 19.6.2023 9:31:03 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Nová Kladina Veřejnoprávní smlouvy 18.9.2017 15:43:08 18.9.2022 17:36:46 2
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:36:59 31.12.2027 8:36:59 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:28:00 31.12.2027 8:28:00 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:25:49 31.12.2027 8:25:49 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:17:48 31.12.2027 8:17:48 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 Informace z radnice 24.5.2017 9:39:56 25.5.2022 9:39:56 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 Informace z radnice 24.5.2017 9:22:05 25.5.2022 9:22:05 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 Informace z radnice 24.5.2017 9:06:12 25.5.2022 9:06:12 1
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Informace z radnice 9.5.2017 10:46:10 31.12.9999 1
Veřejnoprávní smlouva Sezemice x Horní Ředice Veřejnoprávní smlouvy 13.2.2017 14:54:50 31.12.9999 3
Vyhláška - opatření obecné povahy (kormorán) Doručení veřejnou vyhláškou 6.1.2017 8:49:28 31.12.9999 3
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (TJ Spartak, Prosport, Střelecký klub) Veřejnoprávní smlouvy 11.7.2016 15:41:10 11.7.2021 15:35:30 3
Opatření obecné povahy - Progr. zlepš. kvality ovzduší zona Severovýchod CZ05 Oznámení 27.5.2016 7:52:35 31.12.9999 6
Informace "VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA VÝKON ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SEZEMICE" Informace z radnice 9.7.2015 14:52:25 31.12.2025 14:50:37 1