Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Sezemice podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter.

Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, jsou zveřejněny současně i na digitální venkovní úřední desce ve stejném časovém období.

Odkaz na Elektronickou úřední desku

Název dokumentu Obor Vyvěšeno Svěšeno Souborů
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých Dražební vyhlášky 10.1.2020 12:05:49 12.2.2020 14:00:00 1
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 Oznámení 8.1.2020 9:51:00 8.3.2020 17:48:21 1
Zveřejnění záměru města - prodej pozemků v k. ú. Veská Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek 7.1.2020 14:50:23 23.1.2020 17:45:53 1
Zápis z VH DSO HL + Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Oznámení 2.1.2020 14:44:37 31.12.2020 17:40:00 2
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice Veřejnoprávní smlouvy 17.12.2019 6:30:44 31.12.2024 6:27:51 1
Rozpočet města Sezemice na rok 2020 Rozpočet a hospodaření obce 11.12.2019 7:53:19 31.12.2020 17:53:19 2
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024 Rozpočet a hospodaření obce 9.12.2019 15:35:51 31.12.2024 17:01:10 2
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 5/2019 Rozpočtu města Sezemice v roce 2019 Rozpočet a hospodaření obce 9.12.2019 14:58:07 31.3.2020 17:51:44 1
Veřejná vyhláška - OOP - Lesní zákon Doručení veřejnou vyhláškou 9.12.2019 14:48:34 31.12.2022 7:44:57 1
Výběrové řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva Oznámení 3.12.2019 7:47:24 22.1.2020 17:47:24 1
Rozpočtové opatření č. 2/2019 Svazku obcí Loučná Rozpočet a hospodaření obce 2.12.2019 7:01:21 31.3.2020 17:01:21 1
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí Loučná + výkaz plnění rozpočtu k 31.10.2019 Rozpočet a hospodaření obce 2.12.2019 7:00:39 31.3.2021 7:00:39 2
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dokumenty 15.11.2019 8:56:42 31.12.9999 1
Oznámení o vyhlášení Výběrového řízení na pozici "Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí" Výběrová řízení 30.9.2019 12:39:16 31.1.2020 12:00:03 1
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2019 Rozpočtu města Sezemice v roce 2019 Rozpočet a hospodaření obce 16.9.2019 14:40:36 31.3.2020 17:36:32 1
Zveřejnění vyhlášení 5. výzvy kotlíkových dotací - dopis hejtmana Pardubického kraje Oznámení 9.9.2019 8:12:10 30.10.2020 12:08:22 1
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Svazek obcí Hradubická labská Oznámení 6.9.2019 11:31:41 30.6.2020 17:26:39 1
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky Oznámení 4.9.2019 16:50:57 31.12.2023 17:46:34 3
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Lesní zákon) Doručení veřejnou vyhláškou 30.8.2019 13:07:46 31.12.2022 12:57:27 1
Rozpočtové opatření Sezemice dle závazných ukazatelů č. 3/2019 Rozpočet a hospodaření obce 10.6.2019 11:14:29 31.3.2020 11:14:29 1
Závěrečný účet města za rok 2018 + zpráva o přezkumu hospodaření Rozpočet a hospodaření obce 10.6.2019 7:19:46 30.6.2020 17:19:46 13
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2018 + zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Rozpočet a hospodaření obce 16.5.2019 7:54:43 30.6.2020 17:54:43 2
Rozpočtové opatření Svazku obcí Loučná č. 1/2019 Rozpočet a hospodaření obce 16.5.2019 7:38:56 31.3.2020 17:38:56 1
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2019 Rozpočet a hospodaření obce 17.4.2019 7:57:21 30.3.2020 17:57:21 1
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Oznámení 12.4.2019 8:07:03 31.12.9999 1
Veřejná vyhláška - OOP - změna a doplnění lesního zákona Doručení veřejnou vyhláškou 3.4.2019 16:42:45 31.12.2022 16:35:54 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace městem Sezemice Veřejnoprávní smlouvy 15.3.2019 8:35:47 16.3.2024 8:35:47 7
Rozpočtové opatření del závazných ukazatelů č. 1/2019 Oznámení 11.3.2019 7:39:52 31.3.2020 7:37:23 1
Požární dokumentace města Dokumenty 7.3.2019 15:54:35 7.3.2025 15:49:58 2
Rozpočtový výhled města Sezemice na roky 2021 - 2022 Rozpočet a hospodaření obce 14.12.2018 14:09:30 31.12.2022 14:09:30 1
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na rok 2020 - 2026 Rozpočet a hospodaření obce 10.12.2018 7:29:48 31.12.2023 7:29:48 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:49:24 19.6.2023 17:45:58 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovně střelecký klub Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:42:00 19.6.2023 17:38:55 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kanoistický klub Prosport Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:37:47 19.6.2023 17:34:45 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek divadelních ochotníků Dokumenty 18.6.2018 13:33:00 19.6.2023 17:30:29 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Sezemice Dokumenty 18.6.2018 13:28:34 19.6.2023 13:23:46 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice Dokumenty 18.6.2018 9:31:03 19.6.2023 9:31:03 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Nová Kladina Veřejnoprávní smlouvy 18.9.2017 15:43:08 18.9.2022 17:36:46 2
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:36:59 31.12.2027 8:36:59 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:28:00 31.12.2027 8:28:00 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:25:49 31.12.2027 8:25:49 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.7.2017 8:17:48 31.12.2027 8:17:48 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 Informace z radnice 24.5.2017 9:39:56 25.5.2022 9:39:56 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 Informace z radnice 24.5.2017 9:22:05 25.5.2022 9:22:05 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 Informace z radnice 24.5.2017 9:06:12 25.5.2022 9:06:12 1
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Informace z radnice 9.5.2017 10:46:10 31.12.9999 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Fara) Informace z radnice 19.4.2017 14:56:17 20.4.2020 14:56:17 1
Veřejnoprávní smlouva Sezemice x Horní Ředice Veřejnoprávní smlouvy 13.2.2017 14:54:50 31.12.9999 3
Vyhláška - opatření obecné povahy (kormorán) Doručení veřejnou vyhláškou 6.1.2017 8:49:28 31.12.9999 3
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (TJ Spartak, Prosport, Střelecký klub) Veřejnoprávní smlouvy 11.7.2016 15:41:10 11.7.2021 15:35:30 3
Opatření obecné povahy - Progr. zlepš. kvality ovzduší zona Severovýchod CZ05 Oznámení 27.5.2016 7:52:35 31.12.9999 6
Informace "VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA VÝKON ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SEZEMICE" Informace z radnice 9.7.2015 14:52:25 31.12.2025 14:50:37 1