Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Sezemice podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter.

Veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, jsou zveřejněny současně i na digitální venkovní úřední desce ve stejném časovém období.

Odkaz na Elektronickou úřední desku

Název dokumentu Obor Vyvěšeno Svěšeno Souborů
Informace pro občany, kteří přijímají telivizi přes anténu Oznámení 01.07.2022 10:35:00 31.08.2022 10:33:02 1
Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy - Sezemice + Počaply Oznámení 30.06.2022 13:02:03 15.07.2022 13:02:03 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Doručení veřejnou vyhláškou 29.06.2022 13:02:42 15.07.2022 14:00:00 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Doručení veřejnou vyhláškou 28.06.2022 14:00:42 14.07.2022 17:00:00 1
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Doručení veřejnou vyhláškou 28.06.2022 6:36:45 14.07.2022 6:31:29 1
Zveřejnění informací pro volby do zastupitelstev obcí Oznámení 24.06.2022 12:19:55 20.07.2022 12:18:24 1
Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy Kladina Oznámení 23.06.2022 13:42:56 07.07.2022 13:37:44 1
Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o počtu podpisů voličů Oznámení 20.06.2022 8:23:57 20.07.2022 23:59:59 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2022 Veřejnoprávní smlouvy 17.06.2022 9:01:59 17.06.2027 8:29:49 1
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za r. 2021 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021 Rozpočet a hospodaření obce 16.06.2022 11:28:25 30.06.2023 11:28:25 8
Rozpočtové opatření č. 1_2022 Svazku obcí Loučná Rozpočet a hospodaření obce 16.06.2022 11:26:10 31.03.2023 11:26:10 1
Aukční vyhláška Dražební vyhlášky 15.06.2022 8:46:20 14.07.2022 23:59:51 1
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2022 Rozpočet a hospodaření obce 13.06.2022 0:26:48 31.03.2023 0:26:48 1
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2021+ zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021 Rozpočet a hospodaření obce 10.06.2022 8:52:16 30.06.2023 8:52:16 14
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2022 Oznámení 18.03.2022 6:41:46 31.03.2023 6:39:51 1
Rozpočet města na rok 2022 a Oznámení o opravě rozpočtu města Oznámení 09.03.2022 13:11:54 31.12.2022 23:59:00 2
Výzva Oznámení 16.02.2022 15:34:39 16.08.2022 15:30:47 2
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na roky 2023-2026 Rozpočet a hospodaření obce 13.12.2021 7:52:05 31.12.2026 7:50:05 1
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2022 Rozpočet a hospodaření obce 10.12.2021 7:27:59 31.12.2022 7:26:45 1
Rozpočet města na rok 2022 Rozpočet a hospodaření obce 08.12.2021 16:03:15 31.12.2022 23:59:00 2
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Doručení veřejnou vyhláškou 15.09.2021 13:51:38 31.12.2022 13:47:47 2
Informace pro veřejnost: katastr nemovitostí Oznámení 18.08.2021 15:15:50 18.08.2025 15:10:03 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouvy 28.06.2021 8:34:14 28.06.2026 8:32:08 5
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy Obecně závazné vyhlášky a nařízení 28.07.2020 8:00:21 31.12.2022 7:57:33 1
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy Obecně závazné vyhlášky a nařízení 06.04.2020 8:18:00 31.12.2022 7:58:24 2
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací Veřejnoprávní smlouvy 01.04.2020 11:11:23 02.04.2025 11:10:35 6
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice Veřejnoprávní smlouvy 17.12.2019 6:30:44 31.12.2024 6:27:51 1
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024 Rozpočet a hospodaření obce 09.12.2019 15:35:51 31.12.2024 17:01:10 2
Veřejná vyhláška - OOP - Lesní zákon Doručení veřejnou vyhláškou 09.12.2019 14:48:34 31.12.2022 7:44:57 1
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dokumenty 15.11.2019 8:56:42 31.12.9999 0:00:00 1
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky Oznámení 04.09.2019 16:50:57 31.12.2023 17:46:34 3
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Lesní zákon) Doručení veřejnou vyhláškou 30.08.2019 13:07:46 31.12.2022 12:57:27 1
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Oznámení 12.04.2019 8:07:03 31.12.9999 0:00:00 1
Veřejná vyhláška - OOP - změna a doplnění lesního zákona Doručení veřejnou vyhláškou 03.04.2019 16:42:45 31.12.2022 16:35:54 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace městem Sezemice Veřejnoprávní smlouvy 15.03.2019 8:35:47 16.03.2024 8:35:47 7
Požární dokumentace města Dokumenty 07.03.2019 15:54:35 07.03.2025 15:49:58 2
Rozpočtový výhled města Sezemice na roky 2021 - 2022 Rozpočet a hospodaření obce 14.12.2018 14:09:30 31.12.2022 14:09:30 1
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na rok 2020 - 2026 Rozpočet a hospodaření obce 10.12.2018 7:29:48 31.12.2023 7:29:48 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice Dokumenty 18.06.2018 13:49:24 19.06.2023 17:45:58 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovně střelecký klub Sezemice Dokumenty 18.06.2018 13:42:00 19.06.2023 17:38:55 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kanoistický klub Prosport Sezemice Dokumenty 18.06.2018 13:37:47 19.06.2023 17:34:45 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek divadelních ochotníků Dokumenty 18.06.2018 13:33:00 19.06.2023 17:30:29 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Sezemice Dokumenty 18.06.2018 13:28:34 19.06.2023 13:23:46 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice Dokumenty 18.06.2018 9:31:03 19.06.2023 9:31:03 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Nová Kladina Veřejnoprávní smlouvy 18.09.2017 15:43:08 18.09.2022 17:36:46 2
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.07.2017 8:36:59 31.12.2027 8:36:59 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.07.2017 8:28:00 31.12.2027 8:28:00 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.07.2017 8:25:49 31.12.2027 8:25:49 1
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků Veřejnoprávní smlouvy 12.07.2017 8:17:48 31.12.2027 8:17:48 1
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Informace z radnice 09.05.2017 10:46:10 31.12.9999 0:00:00 1
Veřejnoprávní smlouva Sezemice x Horní Ředice Veřejnoprávní smlouvy 13.02.2017 14:54:50 31.12.9999 0:00:00 3
Vyhláška - opatření obecné povahy (kormorán) Doručení veřejnou vyhláškou 06.01.2017 8:49:28 31.12.9999 0:00:00 3
Opatření obecné povahy - Progr. zlepš. kvality ovzduší zona Severovýchod CZ05 Oznámení 27.05.2016 7:52:35 31.12.9999 0:00:00 6
Informace "VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA VÝKON ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SEZEMICE" Informace z radnice 09.07.2015 14:52:25 31.12.2025 14:50:37 1