Náplň činnosti

Odbor správy majetku – Oddělení technických služeb

Přímé řízení: vedoucí oddělení technických služeb

 

Náplň činnosti

  1. Zajišťuje úklid a údržbu místních komunikací.
  2. Zajišťuje péči o městský mobiliář.
  3. Zajišťuje umístění dopravního značení a informačního systému města.
  4. Zajišťuje veškeré opravy nemovitostí ve vlastnictví města Sezemice (DPS, budova knihovny, budova městského úřadu, dětská hřiště, místní komunikace, mosty, lávky, inženýrské sítě nadzemní a podzemní, apod.).
  5. Zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení.
  6. Zajišťuje údržbu zeleně v územním obvodu města Sezemice a přisloučených obcí (kácení, výsadby, následná péče o zeleň).
  7. Zajišťuje pytlový svoz tříděného odpadu.
  8. Zajišťuje odstraňování havárií zařízení ve vlastnictví města.
  9. Řídí a koordinuje zaměstnance vykonávající veřejně prospěšné práce.