Žádost o kácení dřevin mimo les

Žádost o kacení dřevin mimo les

Žádost podává na předepsaném tiskopise vlastník (pokud jich je více, tak všichni vlastníci) pozemku nebo uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Povolení o kácení dřevin se týká neovocných stromů odpovídajících parametrů – ve výšce 130 cm obvod min. 80 cm, v případě keřů musí být souvislá plocha více než 40 m2.

Žádost ke stažení zde

K žádosti je třeba doložit

  • výpis z katastru nemovitostí na pozemek, na kterém dřevina roste
  • situační zákres s umístěním dřeviny

Rozhodnutí na kácení dřevin vydává každý místně příslušný obecní úřad. V Sezemicích vydává rozhodnutí odbor správy majetku a životního prostředí.

Kontakty pro další informace

Telefon: 466 741 019

E-mail: monika.liduchova@sezemice.cz