Povolení užívání komunikace k pořádání sportovních akcí

povolení užívání komunikace k pořádání sportovních akcí

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky).

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – pořádání sportovních akcí

Rozhodnutí vydává Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP v případě místních komunikací a chodníků.

Rozhodnutí vydává Magistrát města Pardubic, odbor dopravy v případě komunikací II. a III. třídy.

Rozhodnutí vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy v případě komunikací I. třídy.

Rozhodnutí pro pořádání sportovních akcí na účelovou komunikaci se nevydává. Je však třeba souhlasu vlastníka účelové komunikace.

Informaci o třídě konkrétní komunikace ve správním obvodu města Sezemice poskytne odbor správy majetku a ŽP .

Žádost ke stažení zde

K žádosti potřebuji:

  1. Přesné určení místa, účelu a doby konání akce, jaký rozsah akce apod.
  2. V případě zastupování plnou moc.
  3. Souhlas vlastníka dotčené komunikace
  4. Souhlas Policie České republiky

Pokud žadatel souhlasy silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si je od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá

Správní poplatek činí na dobu kratší než 10 dní 100 Kč, na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč