Nájem prostoru soužícího podnikání

Město Sezemice v souladu s ustanovením § 39 písm. 1 zák. č. 128/2000 Sb., zveřejňuje každý svůj záměr nájmu  prostoru sloužícího podnikání či objektu  minimálně  na 15 dnů na úřední desce a na webu města www.sezemice.cz

Zájemce o nájem  podá žádost v termínu stanoveném v konkrétním oznámení  na předepsaném formuláři žádosti o nájem prostoru sloužícího podnikání (objektu) na podatelnu města Sezemice nebo na odbor správy majetku a životního prostředí.

Žádost o pronájem ke stažení zde.

Odbor správy majetku a ŽP zajistí k žádosti potřebné informace a předloží ji ke schválení radě města.

Před rozhodnutím v příslušném orgánu obce zveřejní záměr pronajmout nebytový prostor na úřední desce.

Po svěšení nabídky jsou všechny žádosti předloženy Radě města Sezemice, která rozhodne o přidělení nájmu konkrétnímu zájemci, se kterým pak odbor správy majetku a životního prostředí uzavře nájemní smlouvu.

Kontakty pro další informace

  • Telefon: 466 741 021, 724 035 690
  • E-mail: spravamajetku@sezemice.cz

Soubory ke stažení

Žádost o pronájem nebytových prostor